OPPO Find X6 系列发布会

直播未开始OPPO Find X6 系列发布会

开始时间: 2023-03-21 14:00热度值: 0
直播简介
OPPO Find X6 系列及 Pad2 双旗舰发布会,3月21日14:00全球首发,届时将发布影像旗舰新品Find X6 系列,带领移动影像进入全主摄时代。
视频直播